UNIVERSAL CONFLUENCE OF YOGA VEDANTA LUMINARY

lettergrootte:

 

 

Opgericht in 1972 door:

Shrimad Paramahamsa Parivrajakācharya

Svāmi Sadānanda Sarasvatī

 
 


Lidmaatschap:

Personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en de statuten van U.C.Y.L. Nederland onderschrijven en zich met spirituele drijfveer bij het bestuur hebben aangemeld, zijn toegelaten.
De contributie voor het jaar 2015 is € 60,00. Bij meerdere leden uit een gezin betaalt ieder volgend lid 40% (€ 24,00) van de totale contributie. Een student betaalt 60% (€ 36,00) en onder de 18 jaar is geen contributie verschuldigd.
 
U kunt lid worden van de vereniging U.C.Y.L. Nederland door u aan te melden met overmaking van de contributie op de I.N.G. rekening nr. "NL 77 INGB 0000 1026 18" van U.C.Y.L. Nederland, o.v.v. lidmaatschap U.C.Y.L. Nederland.

De geldmiddelen van U.C.Y.L. Nederland bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en uit donaties, erfstellingen en legaten, schenkingen en andere inkomsten.

Rekeningnummer UCYL Nederland: NL77 INGB 0000 1026 18

BIC nummer: INGBNL2A
 
Bestuur:  
President: Mrdani de Jong 
Secretaris:  Mrdani de Jong / Henk Heinemans
Penningmeester: Henk Heinemans

 

Onderwijs:  
Organiser Satsanga en Vivekayoga: Cees  Krijger
Yoga Teachers Confluence: Jyoti Heinemans
Yoga Teachers Training Course: Jyoti Heinemans

 

 
 
 

PRIVACY STATEMENT UCYL-NEDERLAND

1     Algemeen

‘UCYL-Nederland’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ‘UCYL-Nederland’.

 

2     Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

3     Verwerkt ‘UCYL-Nederland’ persoonsgegevens?

Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

1.    Leden van ‘UCYL-Nederland: (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer);

2.    Bestuursleden van ‘UCYL-Nederland: (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboorteplaats, geboortedatum en bestuursfunctie);

3.    Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, etc. (organisatie, naam, e-mailadres en/of telefoonnummer);

4.    Deelnemers aan de activiteiten van ‘UCYL-Nederland’ (naam, e-mailadres en telefoonnummer);

5.    Geïnteresseerden in de activiteiten van ‘UCYL-Nederland’ (naam, e-mailadres en telefoonnummer).

 

4     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

‘UCYL-Nederland’ is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester van ‘UCYL-Nederland’ en staat op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, uitgevoerd. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming. Er wordt dagelijks een back-up van de gegevens gemaakt. Deze back-up wordt op een beveiligde computer bewaard via een abonnement bij KPN Nederland.

 

5     Waarvoor verwerkt ‘UCYL-Nederland’ deze gegevens?

De persoonsgegevens die ‘UCYL-Nederland’ verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

1.    Leden van ‘UCYL-Nederland: Deze gegevens worden vastgelegd om de facturatiegelden te kunnen incasseren en om de gebruikersadministratie te kunnen beheren;

2.    Bestuursleden van ‘UCYL-Nederland: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;

3.    Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, etc.: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van de uitvoering van de doelstellingen en programma;

4.    Deelnemers aan de activiteiten van ‘UCYL-Nederland’: Deze gegevens worden gebruikt voor het informeren van de deelnemers over programma, tijden en activiteiten;

5.    Geïnteresseerden in de activiteiten van ‘UCYL-Nederland’: Deze gegevens worden gebruikt voor het informeren van de deelnemers over programma, tijden en activiteiten.

 

       6     Verwerkt ‘UCYL-Nederland’ ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

‘UCYL-Nederland’ verwerkt deze gegevens NIET.

 

7     Hoe gaat ‘UCYL-Nederland’ met mijn persoonsgegevens om?

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming.

Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen via BCC verstuurd.

 

8     Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De gegevens worden beheerd door de penningmeester van ‘UCYL-Nederland’;

 

9     Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

De gegevens van personen die te kennen hebben gegeven niet meer te willen deelnemen aan de activiteiten en ook geen e-mails meer willen ontvangen, worden uit de administratie verwijderd. De gegevens blijven echter wel bewaard in de back-up-bestanden.

 

10  Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ‘UCYL-Nederland’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

11  Kan ik zien welke gegevens ‘UCYL-Nederland’ van mij verwerkt?

U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van ‘UCYL-Nederland’ om deze gegevens in te zien. De secretaris en/of de penningmeester zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

12  Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van ‘UCYL-Nederland’, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

13  Wijzigingen

‘UCYL-Nederland’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het privacy statement is op te vragen bij de secretaris of op de website van ‘UCYL-Nederland’ te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Juli 2018

 
 
 
 

AANKONDIGING

Speciale bijeenkomsten en vieringen gaan we weer samen houden.
De gewone maandelijkse satsanga's blijven via Zoom.
 
Belangstellenden voor de ZOOM-satsanga's krijgen een link toegestuurd.

 

Op zondag 5 september wordt door Maheshvara vanuit Wales een ZOOM-satsanga gegeven.
Het onderwerp is 
"Tapasya" (loutering).
Deze satsanga begint om 11:00 uur 's ochtends (nederlandse tijd) en de voertaal is engels.
Voor informatie en deelname ga naar:

https://www.abhedashram.org

Ga vervolgens naar Satsanga.

Op 17, 18 en 19 september houden we een Yoga en Meditatie Weekend in Tolbrugschans in Oldehorne.

Het onderwerp is 

Intense beoefening van yama's en niyama's.