UNIVERSAL CONFLUENCE OF YOGA VEDANTA LUMINARY

lettergrootte:

SATSANGA – Spirituele Lezing
De Satsanga is erop gericht mensen te motiveren om het leven met zijn dagelijks problemen op een spirituele manier te benaderen, te verduidelijken waarom dat nodig is en hoe het in het gezinsleven toe te passen. De Satsanga zorgt voor een atmosfeer waarin een vredig denken, harmonie en een goed begrip kunnen worden bevorderd. Ieder familielid is welkom. Kinderen nemen ook regelmatig deel aan de Satsanga. Satsanga’s worden in principe iedere vierde zondag van de maand gehouden en de aanvangstijd is 10.00 uur.

VIVEKAYOGA – Groepsdiscussie
Vivekayoga streeft ernaar om een vrij, onafhankelijk en correct begrip te bevorderen van Yoga en het spirituele leven. Het is erop gericht om de gelegenheid te verschaffen om alle twijfels over het onderwerp weg te nemen middels een discussie om op deze manier de deelnemers te helpen het onderwerp volledig te begrijpen.

HATHAYOGA
Hathayoga is een wetenschap van lichaamsbeheersing en een middel om de gezondheid van lichaam en denken te bevorderen. UCYL Nederland onderwijst Hathayoga op een traditionele wijze. UCYL Nederland heeft de gehele Hathayoga gesystematiseerd in het licht van de principes van Yoga en Vedanta.
UCYL Nederland overweegt noch onderwijst Hathayoga als een therapeutische behandeling ofschoon het zijn vermogen erkent tot niet alleen het voorkomen maar ook het genezen van ziektes. Hathayoga lessen worden op verschillende plaatsen georganiseerd.
Neem voor nadere informatie contact op met de Yoga Teachers Confluence Convener, tel. 0497 – 5146933.

MEDITATIE
Meditatie helpt de beoefenaar om de zintuigen en het denken naar binnen te brengen. Het laat het denken stoppen met zijn omzwervingen. Het bevordert de objectieve waarneming en helpt de waarneming van de objectieve fenomenen te sublimeren naar een subjectieve realiteit. Meditatie helpt ons om onze zintuigen en ons denken te begrijpen. Het beheerst en stopt stress en spanningen. Het stopt internationale conflicten en verwarring en helpt de waarheid te begrijpen. Bovenal leidt het de beoefenaar naar zelfrealisatie, vrede en geluk.

YOGA EN MEDITATIEWEEKEND
UCYL organiseert een keer per jaar een yoga en meditatieweekend waar iedereen met hun gezinsleden welkom is. Het draagt ertoe bij om de idealen van Yoga en Vedanta in de praktijk te brengen in het gezinsleven.

BALA VIHAR
UCYL organiseert programma’s voor kinderen en tieners. Deze activiteiten zijn bedoeld om de kinderen discipline te leren, respect te hebben voor hun ouders en leraren, verantwoordelijkheid tegenover hun studie, juist begrip van de waarden en het geluk dat in henzelf ligt. Het helpt hen ook in hun begrip van vrijheid, goed en slecht, het nemen van beslissingen, gezondheid enzovoort. Het programma omvat Hathayoga, Satsanga en Vivekayoga.

YOGA TEACHERS TRAINING COURSE
YTTC leidt competente Hathayoga studenten die streven naar een onderwijsniveau van kennis van Hathayoga “Asana’s” (houdingen) op voor het eerste diploma, “Mudra’s” voor het tweede diploma, “Pranayama” (wetenschap van het ademhalen) voor het derde diploma en “Meditatie” voor de verst gevorderden. De YTTC wordt direct begeleid en bestuurd door de afgevaardigde van UCYL. Zowel anatomie als de filosofie en psychologie van Yoga en Vedanta wordt onderwezen. UCYL stelt de examinatoren aan in de praktijkonderwerpen, anatomie en filosofie om er zeker van te zijn dat een correcte standaard wordt gehandhaafd.

YOGA TEACHERS CONFLUENCE
YTC is een commissie voor de UCYL leraren, die daarvan lid zijn. YTC voorziet in een platform voor discussies en onderzoek en heeft de verantwoording voor alle Hathayoga klassen. YTC streeft naar uniformiteit in de Hathayoga educatie en de hoge onderwijsnorm.

 
 
 

AANKONDIGING

Speciale bijeenkomsten en vieringen gaan we weer samen houden.
De gewone maandelijkse satsanga's blijven via Zoom.
 
Belangstellenden voor de ZOOM-satsanga's krijgen een link toegestuurd.

 

Op zondag 5 september wordt door Maheshvara vanuit Wales een ZOOM-satsanga gegeven.
Het onderwerp is 
"Tapasya" (loutering).
Deze satsanga begint om 11:00 uur 's ochtends (nederlandse tijd) en de voertaal is engels.
Voor informatie en deelname ga naar:

https://www.abhedashram.org

Ga vervolgens naar Satsanga.

Op 17, 18 en 19 september houden we een Yoga en Meditatie Weekend in Tolbrugschans in Oldehorne.

Het onderwerp is 

Intense beoefening van yama's en niyama's.