UNIVERSAL CONFLUENCE OF YOGA VEDANTA LUMINARY

lettergrootte:

 

 

 

 

 

 


 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021

 

 

Voortaan zijn de satsanga's te volgen via Zoom.

Voor de vieringen in maart, september en december komen we wel bij elkaar.

 

Belangstellenden voor de ZOOM-satsanga's krijgen een link toegestuurd.


 
 
24 januari:
Spreekster:
 

			
ZOOM-satsanga - onderwerp: "Yogische geschriften, deel 1"
Jyoti Heinemans
 
28 februari:
Spreekster:
 
 
ZOOM-satsanga - onderwerp: "De invloed van overtuigingen"
Candri van Rooy
 
 
 
 
Het Yoga- en Meditatieweekend in maart komt te vervallen
 
25 april:
Spreekster:
 
 
ZOOM-satsanga - onderwerp: "Moraal en ethiek"
Mrdani de Jong
 
23 mei:
Spreker:
 
 
ZOOM-satsanga - onderwerp: "Toeval of voorbeschikt"
Cees Krijger
 
27 juni:
 
 
 
Deze satsanga vindt niet plaats. De tekst van deze satsanga wordt naar de belangstellenden toegestuurd.
Onderwerp: "Projecties in het denken"  door Parvati Stemmer    
 
24 juli:
 
 
 
Gurupurnima
Mrdani de Jong  geeft een satsanga over het onderwerp "Guru

 

 

Let op: deze keer op dinsdag
24 augustus:
Spreekster:
 

			
 
ZOOM-satsanga - onderwerp: "Yogische geschriften, deel 2"
Jyoti Heinemans
 

			
17-18-19 september:
 
Locatie:
 
 
 
 
Yoga en Meditatie Weekend
Onderwerp Intense beoefening van yama's en niyama's
Tolbrugschans, de Grote Schans
Oldeberkoperweg 70,
8413 NZ  Oudehorne 
 
31 oktober:
Spreekster:
  
 
ZOOM-satsanga - onderwerp: "wordt nog bekendgemaakt"
wordt nog bekendgemaakt
 
28 november:
Spreekster:
 
 
ZOOM-satsanga - onderwerp: "Het geweten"
Candri van Rooy
 
19 december:
Spreekster:
Locatie:
 
 
 
Satsanga - onderwerp: "Dat wij zijn als kaarsjes in de nacht"
Mrdani de Jong
Scheepsmakersdijk 24
2011 AT  Haarlem    
 

 

 

AANKONDIGING

Speciale bijeenkomsten en vieringen gaan we weer samen houden.
De gewone maandelijkse satsanga's blijven via Zoom.
 
Belangstellenden voor de ZOOM-satsanga's krijgen een link toegestuurd.

 

Op zondag 5 september wordt door Maheshvara vanuit Wales een ZOOM-satsanga gegeven.
Het onderwerp is 
"Tapasya" (loutering).
Deze satsanga begint om 11:00 uur 's ochtends (nederlandse tijd) en de voertaal is engels.
Voor informatie en deelname ga naar:

https://www.abhedashram.org

Ga vervolgens naar Satsanga.

Op 17, 18 en 19 september houden we een Yoga en Meditatie Weekend in Tolbrugschans in Oldehorne.

Het onderwerp is 

Intense beoefening van yama's en niyama's.