UNIVERSAL CONFLUENCE OF YOGA VEDANTA LUMINARY

AANKONDIGING

 

Meditatieles

door Mrdani de Jong

op 13 augustus 2017 in Heerhugowaard.

 

Yogadag

spreker Maheshvara Caitanya

op 10 september 2017 in Heerhugowaard.

 

Onderwerp: Hoe dienen we om te gaan met onze potentiele energie?

Vivekayoga

gesprekleidster Candri van Rooij

op 8 oktober in Heerhugoward.

 

Onderwerp: Wat verstaan we onder onwetendheid?